Zapisy

Taniec - dla obecnych uczestników

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH W ROKU SZKOLNYM 2022/23 DLA TANCERZA JUST DANCE

OBOWIĄZKOWE JEŚLI OD WRZEŚNIA CHCESZ ZAPEWNIĆ SOBIE MIEJSCE W GRUPIE. WYPEŁNIJ DO 10 lipca 2022!
Po tym terminie w przypadku niewypełnienia deklaracji – obecny tancerz traci pierwszeństwo uczestnictwa w danej grupie.

 1. Wypełniają tylko uczestnicy, którzy brali udział w zajęciach w sezonie 2021/22 i wcześniejszych.
 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA JEST OBOWIĄZKOWE – nie wysłanie formularza jest dla Nas informacją, że tancerz nie jest zainteresowany kontynuowaniem uczestnictwa w zajęciach od września a jego miejsce może zająć inny uczestnik. Informujemy, że uczestnicy z zaległościami w opłatach za sezon 2021/22 nie będą brani pod uwagę w przypadku zapisów na kolejny sezon.
   
  WAŻNA INFORMACJA DLA TANCERZY KTÓRZY ZAKWALIFIKUJĄ SIĘ DO GRUP ŚREDNIO I ZAAWANSOWANYCH :
  Patrząc na doświadczenia z lat poprzednich, które mocno dezorganizują Nam pracę nad składem grup i grafikiem zajęć –
  czyli potwierdzenie uczestnictwa w danej grupie w wakacje i nie pojawianie się na zajęciach we wrześniu – bardzo prosimy o przemyślane decyzje odnośnie uczestnictwa w grupach turniejowych. Chcemy zapewnić dla każdego tancerza jak najlepsze warunki do rozwoju i to głównie na tancerzach kontynuujących naukę w naszym studiu bazujemy przy tworzeniu składów grup turniejowych na nowy sezon, a rezygnacje we wrześniu często powodują całkowite dezorganizacje osobowe grup i niejednokrotnie zmiany grafiku, konieczność zmiany instruktora, łączenie grup. 
  Chcemy tego uniknąć, aby wszystkim usprawnić wejście w nowy sezon a Państwu zapewnić, że tancerz będzie uczęszczał do odpowiedniej dla siebie grupy wiekowo i poziomowo i nie będzie konieczności łączenia lub likwidowania grup z powodu zmiany decyzji uczestników. 
  Odnośnie grafiku, będzie on gotowy wstępnie do 25 lipca (oczywiście ostateczna forma godzinowa grafiku będzie dostępna od września, jednak w większości grup już w czerwcu jesteśmy w stanie podać grafik zajęć). 
   
  Aby uniknąć pochopnego podejmowania decyzji o uczestnictwie w kolejnym sezonie tancerzy kontynuujących ( którzy zakwalifikowali się na kolejny sezon do grup średnio i zaawansowanych) –  KAŻDĄ ZAKWALIFIKOWANĄ PRZEZ NAS OSOBĘ OBOWIĄZUJE PO OTRZYMANIU DECYZJI O PRZYPISANIU DO GRUPY w terminie do końca lipca 2022 – WPŁATA ZADATKU NA STRÓJ TANECZNY W SEZONIE 2022/23 NA KONTO BANKOWE STUDIA W WYSOKOŚCI: 50zł od jednej grupy – jeśli tancerz zakwalifikował się na dwie grupy turniejowe – obowiązuje podwójna wpłata. W przypadku rezygnacji z zajęć w nowym roku szkolnym – zadatek nie będzie zwracany. Możemy przekazać elementy stroju zakupione z danego zadatku.
  Rozumiemy sytuacje losowe np. kontuzja, choroba, przeprowadzka – prosimy o kontakt indywidualny w danej sytuacji.
   
  Zadatki na strój będą dla Nas i dla Państwa potwierdzeniem chęci uczestnictwa i odpowiedzialnym podjęciem decyzji o dalszym uczestnictwie w grupach średnio i zaawansowanych. Dzięki temu wszyscy unikniemy stresu we wrześniu w przypadku, gdyby okazało się, że dana grupa jest totalnie zmieniona składem względem deklaracji z wakacji. Zadatek przelewamy dopiero w momencie informacji o zakwalifikowaniu się uczestnika do grupy TURNIEJOWEJ. 
 3. DODATKOWO W TYM ROKU – TANCERZE JAZZOWI Z GRUP ZAAWANSOWANYCH BĘDĄ WYBRANI DO SKŁADU 'GOLD’ czyli dziecięcych i juniorskich reprezentacji na Mistrzostwa Polski – informacje w cenniku. 
 4. Nie przyjmujemy delaracji członkostwa przez SMS lub telefonicznie – obowiązują tylko deklaracje przez stronę www.
 5. O ostatecznej przynależności do grup w nowym sezonie – ze względu na wiek lub poziom zaawansowania – decydują instruktorzy. 
 6. Aktualny cennik na rok szkolny 2022/2023 znajduje się w zakładce CENNIK. 
 7. Jeśli uczęszczałeś/aś do dwóch grup (np. jazz + hip-hop) – i nadal jesteś zainteresowany/a uczestnictwem w obu grupach – koniecznie zaznacz to w formularzu ! Jeśli chodziłeś/aś na jeden styl a chcesz zapisać się na drugi – wypełnij formularz na nowy styl jako NOWY TANCERZ. Wypełnienie deklaracji tylko z jednego stylu (jeśli uczestniczyłeś w 2 grupach) – jest dla Nas informacją, że kontynuujesz tylko jeden styl. 
 8. UWAGA WAŻNE ! Deklaracje dla obecnych tancerzy przyjmujemy do 10.07, wszystkie deklaracje będą potwierdzone SMS (prosimy o cierpliwość, wiadomości nie są wysyłane automatycznie tylko przez pracownika Just Dance, więc możliwe są opóźnienia do 2 dni w wysyłaniu potwierdzeń). 
  DO 17.07 WSZYSCY ZADEKLAROWANI TANCERZE OTRZYMAJĄ OD NAS SMS Z INFORMACJĄ DO JAKIEJ GRUPY SIĘ ZAKWALIFIKOWALI OD WRZEŚNIA.
   
 9. Dziękujemy za zaufanie i chęć uczestnictwa w zajęciach w kolejnym sezonie tanecznym 🙂 
Zobacz więcej

Oferta zajęć